Uitbreiding steunpakket vanwege verzwaarde lockdown

Indien u als ondernemer geraakt wordt door de strenge lockdown vanwege de coronacrisis, kunt u gebruikmaken van het steun- en herstelpakket van de overheid.
Het kabinet heeft hier op 18 december nog een aantal tegemoetkomingen aan toegevoegd. We zetten de belangrijkste voor u als ondernemer op een rij.

Opslag voorraad gesloten detailhandel

De detailhandel die vanwege de strenge lockdown verplicht gesloten is, wordt juist in deze periode hard geraakt. De voorraad die deze winkeliers nu vanwege de feestdagen hebben, zal bij heropening minder waard zijn of helemaal niet meer verkocht kunnen worden. Deze winkeliers krijgen daarom eenmalig de opslag voorraad gesloten detailhandel.

Deze opslag is afhankelijk van het omzetverlies en bedraagt minimaal 2,8% van het omzetverlies (bij een omzetverlies van 30%) met een maximum van € 20.160. Deze opslag komt bovenop de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Als het goed is, wordt de voorraadvergoeding vanaf de tweede helft van januari 2021 uitbetaald.
De voorraadvergoeding is vrijgesteld van vennootschaps- en inkomstenbelasting.

Uitstel aflossing Tozo-lening

Alle zelfstandig ondernemers die in de Tozo een lening voor bedrijfskapitaal zijn aangegaan of nog aangaan, hoeven pas per 1 juli 2021 te starten met terugbetalen. Dat is een uitstel van zes maanden. In deze periode is de renteopbouw op deze leningen stopgezet. De aflossingstermijn wordt ook met zes maanden verlengd, van drie naar drie en een half jaar.

Startende ondernemers

Het kabinet werkt de mogelijkheid uit voor een leningsfaciliteit voor starters. Hiervoor moet eerst goedkeuring gevraagd worden van de Europese Commissie.

Kinderopvang

Ook nu krijgen ouders een tegemoetkoming voor de kosten die zij maken voor kinderopvang tijdens de verplichte sluiting van de kinderopvang. Deze tegemoetkoming is vergelijkbaar met de eerdere regelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *