VAR vervalt per 1 mei 2016

Let op: de VAR vervalt per 1 mei 2016. Maak je gebruik van zzp-ers of werk je zelf als zzp-er? Dan heb je binnenkort niks meer aan de VAR. Die vervalt namelijk per 1 mei 2016. Opdrachtgever en opdrachtnemer (zzp-er) dienen in plaats van de VAR een opdrachtovereenkomst te sluiten. Uit deze opdrachtovereenkomst moet voor de Belastingdienst blijken dat er geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.

Opdrachtovereenkomst niet genoeg

Maar alleen een ‘papiertje’ is niet genoeg. Ook uit de feitelijke gang van zaken op de werkvloer moet blijken dat er daadwerkelijk geen sprake is van werkgeversgezag. Alleen dán ben je als opdrachtgever ervan verzekerd dat je geen loonheffingen hoeft af te dragen en komen de sociale zekerheidspremies (denk aan premies voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en dergelijke) voor rekening van de zzp-er.

Modelovereenkomsten Belastingdienst

De Belastingdienst heeft een aantal modelovereenkomsten geplaatst op haar website. Die moeten echter nog worden beoordeeld door juridische experts. De meeste modellen zijn nog te algemeen geformuleerd en betreffen dus geen maatwerk.

De noodzaak van een goede overeenkomst

De Belastingdienst gaat met name beoordelen of jouw opdrachtovereenkomst voldoet aan bepaalde vereisten in het kader van loonheffingen en (in samenwerking met het UWV) sociale uitkeringen.
Voor jou als opdrachtgever of als zzp-er is het belang van een goede opdrachtovereenkomst tussen partijen echter nog veel groter. Denk bijvoorbeeld aan het vastleggen van de precieze inhoud van de uit te voeren werkzaamheden. Wat verwachten partijen over en weer van elkaar? Wanneer is sprake van meerwerk? Mag een derde worden ingeschakeld als de opdrachtnemer zelf niet in staat is om het project af te maken? Wat als je als opdrachtgever niet tevreden bent met het resultaat? Geldt er een inspanningsverplichting of een resultaatverplichting?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *