Een auto van de baas of van de zaak?

Staat een auto van de baas tot je beschikking of rijd je in een auto van de eigen zaak, let dan goed op.
De Belastingdienst controleert streng op het privégebruik van deze auto’.

  1. Als je onbeperkt met de auto wilt rondtoeren krijg je te maken met een zogenaamde bijtelling.
    Een percentage van de cataloguswaarde (afhankelijk van de CO2 uitstoot van de auto) wordt op je salarisstrook bijgeteld en daarover betaal je dus extra belasting. Ondernemers krijgen de bijtelling bij hun winst en betalen zo meer Inkomstenbelasting.
  2. Als je, als werknemer, met de, ter beschikking gestelde, auto niet meer dan 500 kilometer per kalenderjaar privé gaat rijden is het verstandig een verklaring geen privégebruik auto bij de Belastingdienst aan te vragen. Een kopie ervan overhandig je aan de werkgever. De werkgever kan dan de bijtelling achterwege laten. Let wel op dat je een sluitende kilometerregistratie bijhoudt, waaruit blijkt dat je niet meer dan 500 km op kalenderjaarbasis voor privédoeleinden hebt gereden. De verklaring is voor onbepaalde tijd geldig. Als de situatie wijzigt moet je dat zelf doorgeven aan de Belastingdienst.

Voor ondernemers geldt ook de 500 km op kalenderjaarbasis. Zij moeten ook een sluitende rittenregistratie bijhouden.
Een uitzondering vormt de bestelauto van de ondernemer. Als er echt geen enkele kilometer met een bestelauto voor privédoeleinden wordt gereden, kan de ondernemer een Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto aanvragen bij de Belastingdienst. Als de verklaring is uitgereikt, hoeft er geen rittenregistratie plaats te vinden. Er vindt dan ook geen bijtelling plaats in de winst. Ook deze verklaring is voor onbepaalde tijd geldig. Als de situatie wijzigt moet je dat zelf doorgeven aan de Belastingdienst.

Op de site van de Belastingdienst kun je vinden waaraan de rittenregistratie moet voldoen. Uiteraard kunnen jullie ook navraag doen bij ons kantoor.

Bij de controle op het privégebruik (bestel)auto kan de Belastingdienst gebruik maken van allerlei gegevens. Zo worden kentekens opgevraagd bij de Dienst Wegverkeer (elke keer dat een auto de garage ingaat, worden de kilometerstanden geregistreerd), parkeergarages (kentekenherkenning), maar ook wordt gebruik gemaakt van de eigen dienst. Die kan op allerlei momenten fotograferen onderweg, maar ook gebruik maken van b.v. foto’s van snelheidscontroles, camera’s boven de weg, opnamen bij grensovergangen, etc.
Een reden temeer om een goede rittenregistratie bij te houden, waaruit de juiste gegevens zijn af te leiden.