Geen VAR meer, BGL vervalt, beter voor ZZP’ers

Wiebes neemt ons voorstel opvolging VAR over. We hebben goed nieuws voor ZZP’ers: Staatssecretaris Wiebes van Financiën stemt in met de plannen die ZZP Nederland samen met andere organisaties heeft ingediend. Hierdoor kan de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) definitief verdwijnen. Ook de aangekondigde digitale variant, de Beschikking Geen Loonheffing is gelukkig van tafel. Dat schrijft Wiebes vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Vanaf 1 januari 2016 kunnen ZZP’ers werken met vooraf goedgekeurde modelcontracten waarmee er geen twijfel meer is over de zelfstandigheid van de ZZP’er. De modelcontracten worden vooraf beoordeeld door de Belastingdienst op ondernemersfeiten. Als de contracten goedgekeurd worden zijn deze voor iedereen te downloaden via de website van de Belastingdienst. Bij het correct toepassen van het modelcontract zijn zowel opdrachtgever als ZZP’er gevrijwaard van aanspraken achteraf.

unnamedZZP Nederland: jarenlang lobbyen is gehonoreerd

Vanuit Stichting ZZP Nederland hebben we jarenlang getrokken, geduwd en voorstellen bedacht als alternatief voor de VAR. Dat wordt nu eindelijk beloont. We hebben dit kunnen bereiken doordat u zich in grote getale bij ZZP Nederland hebben aangesloten: inmiddels mogen we 36.000 ZZP’ers tellen bij ZZP Nederland. Hiermee staan we samen sterk.

Daarnaast is het van belang dat we niet alleen kritiek hebben maar ook met werkbare oplossingen komen, dat hebben we gedaan. Wiebes laat in het Financieel Dagblad weten dat hij het aanbod dat we vanuit de ZZP organisaties gedaan hebben niet kon weigeren omdat het goed in elkaar zit.

Ruimte voor ondernemen

De nieuwe regeling die gezamenlijk is ingediend door de ZZP organisaties, vakbonden en werkgeversorganisaties moet het ondernemen weer ruimte geven. De nieuwe modelcontracten bieden zowel opdrachtgever als opdrachtnemer duidelijkheid over de eisen die gesteld worden over de zelfstandige opdracht. Indien de voorwaarden van het contract worden opgevolgd dan zal er geen sprake zijn van handhaving achteraf. Echter bij malafide opdrachtgevers die schijnconstructies gebruiken om ZZP’ers in te huren is wel degelijk sprake van verantwoordelijkheid. De Belastingdienst gaat hierop controleren, bij het niet nakomen van het contract zal de opdrachtgever, samen met de ZZP’er aansprakelijk als de werkzaamheden worden beoordeeld als een dienstbetrekking.