Verlaagd BTW tarief voor bouwbedrijven

Reacties: Reacties uitgeschakeld voor Verlaagd BTW tarief voor bouwbedrijven

Veel mensen weten niet dat er vier regelingen zijn voor bouw-/schildersbedrijven met een verlaagd btw tarief: Schilder- en onderhoudswerk t.b.v. woning ouder dan 2 jaar (sinds 15-sep-09, permanent) Het plaatsen van isolatieglas in woningen (sinds 1-jan-14, permanent) Het aanbrengen van energiebesparend isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan 2 jaar (permanent) Renovatie- en verbouwingswerkzaamheden (tijdelijk, loopt tot 1 juli 2015) NB: M.u.v. de regeling voor schilder- en onderhoudswerk geldt het lage btw tarief alleen voor de arbeidsuren…. Meer >

Aangiftebrief omzetbelasting afgeschaft

Reacties: Reacties uitgeschakeld voor Aangiftebrief omzetbelasting afgeschaft

Per 1 januari 2014 stuurt de Belastingdienst geen aangiftebrief omzetbelasting meer naar de ondernemers in Nederland. Als ondernemer moet u daardoor nu zelf in de gaten houden dat u op tijd uw aangifte doet. Indien u met uw maand- of kwartaal aangifte omzetbelasting moet betalen, dan is het belangrijk dat u dit op tijd betaald om een boete en andere maatregelen te voorkomen. Wanneer uw aangifte en betaling binnen moeten zijn, kunt u zien in het beveiligde gedeelte van de… Meer >

Pensioenfondsen en kabinet voor economisch herstel

Reacties: Reacties uitgeschakeld voor Pensioenfondsen en kabinet voor economisch herstel

Pensioenfondsen en het kabinet worden het binnenkort waarschijnlijk eens over meer investeringen in de Nederlandse economie. Dit akkoord kan onder meer leiden tot de komst van een nationale hypotheekbank, waarbij pensioenfondsen hypotheken van Nederlandse banken overnemen. Pensioenfondsen hebben al eerder aangegeven dat zij meer willen investeren in zaken als infrastructuur, woningen en pensioenen om zo een bijdrage te leveren aan het economisch herstel. De pensioenfondsen willen dat de overheid een deel van de risico’s voor haar rekening neemt. Bron : Elsevier… Meer >

BSN nummer wordt verwerkt in BTW nummer van ZZP’ers

Reacties: Reacties uitgeschakeld voor BSN nummer wordt verwerkt in BTW nummer van ZZP’ers

Het Burgerservicenummer (BSN) wordt conform Europese regelgeving verwerkt in het BTW nummer van Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ers). Om identiteitsfraude beter te kunnen bestrijden is deze wijziging nodig, aldus minister Plasterk in een brief aan de Tweede Kamer. Het BTW-identificatienummer is belangrijk voor de controle van de juiste BTW-heffing en juiste aftrek van voorbelasting. Het nummer heeft in totaal veertien posities en bestaat uit de landcode NL, het fiscaal nummer of burgerservicenummer (BSN) en de toevoeging B01. Bron : Elsevier Fiscaal

Minder startende ondernemers in 2012

Reacties: Reacties uitgeschakeld voor Minder startende ondernemers in 2012

In Nederland zijn in 2012 bijna 104.000 personen een onderneming gestart. Dat zijn er ruim 17.700 minder dan in 2011, een daling van 15%. De gemiddelde leeftijd van de startende ondernemer is 38 jaar, deze is min of meer gelijk gebleven aan 2007. Een derde van de startende ondernemers is vrouw. Het aandeel ZZP’ers binnen de totale groep starters is sinds 2007 gestegen. In 2008 was 89% van de starters ZZP’er, in 2012 is dit percentage gestegen tot 96%. Bron :  Elsevier… Meer >

3 miljard euro in 2013 voor duurzame ondernemers

Reacties: Reacties uitgeschakeld voor 3 miljard euro in 2013 voor duurzame ondernemers

Minister Kamp van Economische Zaken schrijft in zijn brief van 10 december 2012 aan de Tweede Kamer dat de overheid financiële steun gaat bieden aan ondernemers die kansen zien in het duurzaam opwekken van energie. In 2013 is € 3 miljard beschikbaar voor groene projecten, die er mede voor moeten zorgen dat er in 2020 16% van alle energie duurzaam wordt opgewekt. Vanaf april 2013 kunnen ondernemers een aanvraag indienen via de stimuleringsregeling duurzame energie (SDE+), uitgevoerd door AgentschapNL. Bron : … Meer >

BTW verhoging naar 21 % per 1 oktober 2012

Reacties: Reacties uitgeschakeld voor BTW verhoging naar 21 % per 1 oktober 2012

Per 1 oktober 2012 wordt het BTW tarief van 19 % verhoogd naar 21 %. Dit betekent dat u facturen per 1 oktober 2012 niet meer met 19 % BTW mag verhogen maar met 21 % BTW. De maatregel maakt onderdeel uit van de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet Rutte. Het Ministerie van Financiën heeft een document opgesteld over Vragen en Antwoorden over de BTW verhoging naar 21 %. U kunt op de volgende link klikken voor het raadplegen en downloaden… Meer >

Veel ondernemers maken geen gebruik van fiscale voordelen

Reacties: Reacties uitgeschakeld voor Veel ondernemers maken geen gebruik van fiscale voordelen

Bijna de helft van de ondernemers overweegt om binnen een jaar een bedrijfsmiddel aan te schaffen. Zo’n driekwart van de ondernemers laat zich daarbij vooraf niet adviseren door hun boekhouder, accountant of belastingadviseur. 41% van de ondernemers laat fiscaal voordeel liggen bij de aanschaf van bedrijfsmiddelen omdat zij de regels onvoldoende kennen. Dit blijkt uit een onderzoek onder het Ondernemerspanel van de Kamer van Koophandel. Bron : ANP.

Toename inhuur ZZP’ers door bedrijven in 2011

Reacties: Reacties uitgeschakeld voor Toename inhuur ZZP’ers door bedrijven in 2011

Het aandeel bedrijven dat in 2011 zzp’ers in heeft gehuurd is toegenomen van 45% naar 53%. In de bouw wordt door 77% van de bedrijven gewerkt met zzp’ers. Dit is een lichte daling ten opzichte van eind 2010 (83%).  Dit blijkt uit het periodieke conjunctuuronderzoek van de Conjunctuur Enquete Nederland (COEN), het samenwerkingsverband van de Kamer van Koophandel, MKB Nederland, VNO-NCW, Centraal Bureau voor de Statistiek en het Economisch Instituut voor de Bouw. Bron : Elsevier Fiscaal.